Geodetske storitve

Ponudnik,se je takoj odzval na moje vprasanje in to v praznicnem casu, po dogovoru so mi drug dan uredili izmeritev in vso dokumentacijo.

Read more