fbpx

  Geodetske storitve

  Vpis v GJI

  Vpis v zbirni kataster GJI je postopek evidentiranja omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru, ki je uradna državna nepremičninska evidenca.

   

  Zbirni kataster GJI je namenjen evidentiranju vse javne infrastrukture, tudi če je v privatni lasti. Vodijo se osnovni podatki o vseh vrstah vodov in pripadajočih objektov GJI, na podlagi podatkov, ki jih v to evidenco posredujejo lastniki oz. upravljavci GJI.

   

  Pogoj za vpis v zbirni kataster GJI je, da je predhodno izvedena izmera GJI oz. so na razpolago podatki iz obstoječih evidenc in katastrov GJI lastnikov oz. upravljavcev.

  Etažiranje, vzpostavitev etažne lastnine

  Ko želite, da je vaše stanovanje v stanovanjskem kompleksu ali poslovni prostor v poslovnem kompleksu napisano izključno na Vaše ime, potem je potrebno opraviti vse potrebno za ureditev lastniškega stanja s t.i.  »etažno lastnino«.

   

  Etažna lastnina je:

  • lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ter
  • lastnina posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe..

   

  V primeru objekta, v katerem deluje več zaključenih funkcionalnih enot  (stanovanja ali poslovni prostori), s pomočjo etažne lastnine uredimo pravno stanje med posameznimi enotami. Etažno lastnino (etažiranje) v objektu je potrebno urediti zaradi opravljanja pravnih poslov, ki se nanašajo na eno izmed enot v objektu z večimi enotami. 

   

  Vpis etažne lastnine se tako izvede kadar gre za:

  • nakup ali prodajo nepremičnine,
  • vpis zastavnih pravic, hipotek, služnosti na stanovanje ali poslovni prostor,
  • uveljavljanje subvencij za študentska stanovanja ali drugače subvencionirana stanovanja,
  • namene prijave izvajanja dejavnosti v objektu.

  V celoti opravimo

  1. Geodetski del

  Etažni načrt z elaboratom vpisa stavbe v kataster stavb in v zemljiški kataster

  2. Pravni del

  Priprava akta o oblikovanju etažne lastnine in pravno svetovanje za optimalno rešitev

  Želite prodati svojo nepremičnino?

  Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali