fbpx

  Geodezija

  Izdelava geodetskega načrta

  Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

   

  Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  • relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  • stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  • zemljepisna imena
  • geodetske točke
  • podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)

   

  Izdelamo lahko naslednje geodetske načrte:

   

  Končni geodetski načrt vsebuje grafični prikaz izbranega terena in certifikat (v katerem je opredeljeno v kakšne namene je uporaben).

  Želite prodati svojo nepremičnino?

  Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali