fbpx

Geodezija

Izravnava meje

Izravnava meje omogoča lastnikom sosednjih parcel, da sporazumno spremenijo potek njihove skupne meje, bodisi zaradi poenostavitve poteka meje ali pa zaradi lažje uporabe parcel. Pomembno je vedeti, da lahko izravnavamo le tiste meje, ki so v zemljiškem katastru zavedena kot urejene.

 

Parcelnih mej, ki niso urejene, ne moremo izravnati. V takem primeru je potreben predhoden postopek ureditve meje, kateremu sledi postopek izravnave meje. Soglasje za izravnano mejo morajo podati vsi solastniki parcele, katere meja se bo izravnala.

 

V postopku izravnave meje lahko izravnamo del mej med dvema ali več parcelami, pri čemer se površina manjše parcele ne sme spremeniti za več kot 5 % ali 500 m2. Največkrat strankam svetujemo izravnavo meter za meter, kar pomeni, da se spremeni samo potek meje med parcelama, njuni površini pa ostaneta nespremenjeni.

 

Prednost izravnave meje je tudi ta, da se ne šteje kot pravni promet z nepremičninami in da ni potrebno opraviti nobenih prepisov zemljišč. Tako lahko za manjše površine opravimo spremembo z minimalnimi stroški, brez odvetniških stroškov in plačila davkov.

Določitev zemljišča pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je površina zemljišča, ki ga seka navpična projekcija stavbe. Če vaša stavba nima evidentiranega zemljišča pod stavbo ali pa je to napačno evidentirano, lahko pri nas naročite elaborat določitve zemljišča pod stavbo. Pomembno je vedeti, da vpis stavbe v Kataster stavb brez evidentiranja zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ni možno. Določitev zemljišča pod stavbo je lahko tudi samostojna storitev, vendar vas Geodetska uprava naknadno pozvala, da za objekt predložite še elaborat Katastra stavb.

 

Kdo lahko poda vlogo za evidentiranje zemljišča pod stavbo?

Enostanovanjska stavba:

  • Lastnik zemljišča
  • Imetnik stavbne pravice
  • Investitor gradnje

Večstanovanjska stavba:

  • Lastnik zemljišča
  • Imetnik stavbne pravice
  • investitor gradnje
  • lastnik stavbe ali dela stavbe
  • upravnik stavbe
  • uporabnik stavbe ali dela stavbe.

Želite prodati svojo nepremičnino?

Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali

Geopro doo

Geopro doo

I will be back soon

Geopro doo
Pozdravljeni 👋
Kako vam lahko pomagamo?
Messenger