fbpx

Geodezija

Vpis stavb v kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa v kataster stavb. Opravi se izmera vseh prostorov v stavbi, izračuna površina posameznih delov stavbe in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

 

Če zemljišče pod stavbo ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis v kataster stavb, vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Zakaj je potreben vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb morate izvesti, če hočete pridobiti hišno številko in električno energijo, urediti lastništvo v zemljiški knjigi in če nameravate nepremičnino prodati, kupiti ali vzeti hipotekarni kredit. Na koncu postopka naročnik prejme izdelan elaborat.

Kako izgleda postopek vpisa v kataster stavb?

To je postopek s katerim v evidenco katastra stavb evidentiramo podatke o vaši stavbi in delih stavbe. Geodet na terenu izmeri stavbo od zunaj, da določi dimenzije objekta, višino terena, vhoda, slemen.

 

Znotraj pa izmeri površine posameznih delov stavbe in glede na dejansko rabo stavbe in delov stavbe v skladu s predpisano klasifikacijo določi površino notranjih prostor, število sob in uporabnost prostorov.

 

Obvezna sestavina Elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo. Kataster stavb je obvezen za vse novogradnje in predpogoj za pridobitev hišne številke.

Želite prodati svojo nepremičnino?

Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali

Geopro doo

Geopro doo

I will be back soon

Geopro doo
Pozdravljeni 👋
Kako vam lahko pomagamo?
Messenger