fbpx

Geodezija

Parcelacija

Parcelacija je postopek s katerim lahko posamezno parcelo delimo na dva ali več poljubnih delov. V nekaterih primerih zakon navaja točno določene pogoje pod katerimi se parcela sme deliti, zato je pred samo izvedbo parcelacije potrebno preveriti, če je parcelacije-delitev parcele sploh izvedljiva.

Seveda vam to preverimo kar pri nas, hkrati pa vam tudi ustrezno svetujemo pri nadaljnjih geodetskih postopkih. S parcelacijo se morajo strinjati VSI solastniki parcele.

 

Zakon tudi določa, da mora meja biti urejena v tistem delu iz katerega bo nova meja izhajala oz. se nanj zaključila. Tako je mnogokrat pred izvedbo parcelacije, potreben še postopek ureditve meje.

 

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) tudi narekuje, da je v določenih primerih potrebno pridobiti soglasje občine za parcelacijo:

  1. če se parcela nahaja na območju, kjer je sprejet poseben odlok, ki ga je sprejela občina (v uporabi)
  2. če je parcela v evidenci stavbnih zemljišč opredeljena kot pripadajoče zemljišče stavbi (v uporabi šele ko občine vzpostavijo evidence)
  3. če je parcela opredeljena kot gradbena parcela (v uporabi šele po 1.1.2021)

Združevanje parcel

V postopku parcelacije pa lahko parcele tudi združujemo. Pogoj je, da se parcele med seboj dotikajo v delu meje in da imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Pomeni, na vseh parcelah, ki se združujejo v eno, morajo biti isti lastniki in ista stvarna bremena(npr…hipoteka).

 

V primeru, da ena parcela ima hipoteko, druga pa ne, bo po združitvi parcel postal s hipoteko obremenjen tudi tisti del parcele, ki prej ni bil obremenjen s hipoteko.

Kdo lahko poda vlogo za parcelacijo?

  • Lastnik zemljišča
  • V primeru večih solastnikov, nujno vsi solastniki
  • Državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

Želite prodati svojo nepremičnino?

Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali

Geopro doo

Geopro doo

I will be back soon

Geopro doo
Pozdravljeni 👋
Kako vam lahko pomagamo?
Messenger