Evidentiranje stavbe

350.00

Šifra: ES-001 Kategorija:

Opis

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom (npr. enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.) in je stavba v lasti enega lastnika.

Read more