Geodetski načrt

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe, zato si pridržujemo pravico do sprememb.

Šifra: GN-001 Kategorija:

Opis

Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt.

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta.

Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano projektno dokumentacijo. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.

Read more